Nyheter

El från nya anläggningar

Nu erbjuds alla energibolag att delta i projektet El från nya anläggningar för att få fram en aktuell, övergripande och jämförbar redovisning av de faktorer som påverkar elproduktionskostnaderna i Sverige.

18 jan 2019


Är du en av våra nya medarbetare?

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som gör skillnad – vi ser till att de viktigaste framtidsfrågorna blir lösta av de skarpaste hjärnorna och att resultaten kommer till användning. Just nu söker vi två nya personer till vårt gäng.

8 jan 2019


Ny möjlighet att analysera risk för överlast

Det finns ungefär 65 000 laddbara fordon i Sverige. Antalet ökar hela tiden och överträffar det beräknade antalet, vilket innebär att många nätstationer snabbt blir överbelastade.

21 dec 2018


Tar energisystemet in i framtiden

Nordeuropeiska Energiperspektiv, NEPP har nu kommit halvvägs och arrangerar därför en halvtidskonferens för att beskriva och diskutera sina forskningsresultat. Konferensen arrangeras av Energiforsk tillsammans med Profu och hålls i Stockholm den 13 mars.

20 dec 2018


Stor potential i lågvärmenät

Energieffektivisering, konkurrens från värmepumpar och nya krav från kunder gör att det är nödvändigt att modernisera fjärrvärmen. Det handlar bland annat om att dra nytta av fördelarna med det som kallas fjärde generationens fjärrvärmeteknik – en innovation som tillåter en lägre fram- och returtemperatur i fjärrvärmenätet.

19 dec 2018


Nyhetsarkiv

Vi driver forskning inom